สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5440300067248
 • ชื่อธุรกิจ
 • เนตรชนกการค้า
 • เนตรชนก 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบ็ดตเล็ด,นำเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เนตรชนก พิมพ์ทะวงศ์
 • เนตรชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0981607401
 • เบอร์มือถือ
 • 0862227471
 • อีเมล์
 • Numook007@hotmail.com