สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กระเป๋าแอนด์เมด ธนาวดี
 • ธนาวดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • กระเป๋าแอนด์เมด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • สมอ.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ธนาวดี พงษ์ศรี
 • ธนาวดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 092-3763609
 • เบอร์มือถือ
 • 089-4194645
 • อีเมล์
 • thnawadee250100@gmail.com