สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอินทรีย์คึมใหญ่
 • ทองหล่อ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวอินทรีย์ พักอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อำนาจเจริญ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ทองหล่อ การะกิจ
 • ทองหล่อ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0613400658
 • อีเมล์
 • farsohigh@gmail.com