สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • farmcaptain.com
 • อำนาจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตรถปลาเผา และจำหน่ายปลานิล ปลาทับทิม และแฟรนไชส์ปลาเผา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อำนาจ เงินแพทย์
 • อำนาจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028143220
 • เบอร์มือถือ
 • 0961258415
 • อีเมล์
 • amnartngo@gmail.com