สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5772556000030
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์บ้านสามามิตร
 • น.ส.ขจิตพรรณ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แปรรูปผลิตเกษตรอินทรีย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว น.ส.ขจิตพรรณ คำลือ
 • น.ส.ขจิตพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3383550
 • อีเมล์
 • Perr_1964@hotmail.com