สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0633544000495
 • อาทิตยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แม่สอด ชิปปิ้ง เซอร์วิส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 52292
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมของตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าและตัวแทนออกของ (ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร)
 • สินค้า/บริการ
 • บริการรับ-สิงข้อมมูลอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อาทิตยา ประกิจ
 • อาทิตยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 055-563492
 • เบอร์มือถือ
 • 0818473461
 • อีเมล์
 • maesodshipping@hotmail.co.th