สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 • ยศกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิตเครื่องจักรระบบไฮดรอลิค , เครื่องปั้มขึ้นรูปโลหะและวัสดุแบบต่างๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที. เอ็ม. ซี. (T.M.C.)
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ยศกร บ่มไล่
 • ยศกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 09-0653-5957
 • เบอร์มือถือ
 • 09-0653-5957
 • อีเมล์
 • yotsakornb@tmc.co.th