สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0255552000518
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เบฟ ซิสเท็มส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 33122
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
 • สินค้า/บริการ
 • ให้บริการติดตั้งเครื่องจักร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อาทิตย์ เคนโสม
 • อาทิตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-3386861
 • อีเมล์
 • sales.bafeth@gmail.com