สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405549000713
 • เจียมศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซัคเซส สแตรทิจิ โซลูชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62022
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์
 • สินค้า/บริการ
 • Container Management
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 29110
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจียมศักดิ์ ทองรุ่ง
 • เจียมศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043051488
 • เบอร์มือถือ
 • 0896222656
 • อีเมล์
 • jiamesak@success69.com