สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0573545000287
 • ฐีตารีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ประยงค์การเกษตร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ฐีตารีย์ ผากอง
 • ฐีตารีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8844961
 • อีเมล์
 • patsu2000@hotmail.com