สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0165558001070
 • ณรงค์ฤทธิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โปรซีเคียวเซ็นเตอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • บริการด้านความปลอดภัย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มอก.332-2537
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ลพบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทันประโยชน์
 • ณรงค์ฤทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0952535942
 • เบอร์มือถือ
 • 0952535942
 • อีเมล์
 • prosecurecenter@gmail.com