สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552058657
 • พิธาน 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ยิ้มสยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10799
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์สะเต๊ะพร้อมรับประทาน และสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP&HACCP, HALAL, BRC
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พิธาน อิมราพร
 • พิธาน 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029964461
 • เบอร์มือถือ
 • 0818063556
 • อีเมล์
 • pithanimraporn@gmail.com