สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0103552030734
 • กมลลักษณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เคเอ็นบิสมาร์เกตติ้ง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 33122
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การซ่อมเครื่องจักรที่ใช้งานเฉพาะอย่าง
 • สินค้า/บริการ
 • บริการจัดทำเว็บไซด์ โปรโมทเวบไซด์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กมลลักษณ์ ศรีรัตนวรางกูร
 • กมลลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-1194564
 • เบอร์มือถือ
 • 0865651224
 • อีเมล์
 • kamollark@gmail.com