สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3839900338534
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขนมเปี๊ยะไส้พุทราจีน ซอยสวนผัก ภูเก็ต
 • รฐา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเปี๊ยะ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว รฐา กุลศักดินนท์
 • รฐา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0966365478
 • อีเมล์
 • kanom.suanpak@gmail.com