สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525554000547
 • ภูวณ์ต้นน้ำ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ณ หนา ครีเอทีฟ อาร์ท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการแสดงทางธุรกิจและการแสดงสินค้า
 • สินค้า/บริการ
 • การจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำปาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ภูวณ์ต้นน้ำ พันลา
 • ภูวณ์ต้นน้ำ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0993659156
 • อีเมล์
 • nanah_creative@hotmail.com