สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พีแอนด์พี เบเกอรี่
 • กัญญ์ฐิญาณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เบเกอรี่สไตล์โฮมเมด กาแฟสดและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญ์ฐิญาณ์ เจียมกัลชาญ
 • กัญญ์ฐิญาณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0836491463
 • อีเมล์
 • KANTHIYA06@GMAIL.COM