สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0403528000020
 • สุมณฑา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฮ้อยานยนต์ขอนแก่นแก๊ส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47300
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม
 • สินค้า/บริการ
 • สถานีบริการจำหน่ายแก๊ส LPG สำหรับรถยนต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ
 • สุมณฑา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043221233
 • เบอร์มือถือ
 • 0850058382
 • อีเมล์
 • sumonta2@gmail.com