สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3401600714502
 • ชื่อธุรกิจ
 • อภิรมย์ ฟู้ดส์
 • ธนากิจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำจิ้มแจ่วฮ้อนอภิรมย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ได้ รับ อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนากิจ ศรีชาลี
 • ธนากิจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 093-458-5219
 • อีเมล์
 • srichalee1983blue@gmail.com