สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5210100039137
 • ชื่อธุรกิจ
 • กฤษญาณี
 • กฤษญาณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมอนสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • โอท๊อประดับ ห้าดาว ประจำปี ๒๕๕๓
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กฤษญาณี สังข์ทอง
 • กฤษญาณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081 5728560
 • อีเมล์
 • kitsyanee@gmail.com