สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พิทยา นวดแผนไทย และจำหน่ายสมุนไพร
 • พิทยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • นวดแผนไทยและจำหน่ายสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิทยา โปร่งฟ้า
 • พิทยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 086-2355178
 • เบอร์มือถือ
 • 086-2355178
 • อีเมล์
 • kk_ops@moc.go.th