สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105547100055
 • พึ่งศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • อิเล็คทริค ซิสเต็ม ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 43210
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การติดตั้งไฟฟ้า
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พึ่งศักดิ์ สิทธิเวช
 • พึ่งศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0882915453
 • อีเมล์
 • esd.electric@gmail.com