สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้าน ซี.เค.เฟอร์นิเจอร์
 • จิราธร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอน์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039-498688-9
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จิราธร จงศิริลักษณ์
 • จิราธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 039-498688-9
 • เบอร์มือถือ
 • 0818619197
 • อีเมล์
 • jinny_chong@hotmail.com