สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557012434
 • สาคร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทยฟูธงทัวร์แอนด์เทรดดิ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46313
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งผักและผลไม้
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้สูญญากาศ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย, GMP, HACCP, CODEX
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สาคร แซ่หลี่
 • สาคร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0850646688
 • เบอร์มือถือ
 • 0850646688
 • อีเมล์
 • thaifutong40@gmail.com