สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0547114711380
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผ้าทอมือไหมแกมฝ้าย
 • จันทร์หอม 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมืองทุกชนิดและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. G ทองแดง OTOP 5 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • แพร่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จันทร์หอม กันกา
 • จันทร์หอม 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-9988554 ,093-1345732
 • อีเมล์
 • janhommorhom@gmail.com