สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0365554000255
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภูเชียงทา เฮิร์บแลนด์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตชาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP,HACCP,Halal,Organic
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ชัยภูมิ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วุฒิพงษ์ ครอบบัวบาน
 • วุฒิพงษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 08-1904-5346
 • อีเมล์
 • phuchingta@gmail.com