สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0923535000434
 • ศราวุธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ส.ตรีมิตร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • สินค้า/บริการ
 • ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ศราวุธ ประกิตสุวรรณ
 • ศราวุธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 075257198
 • เบอร์มือถือ
 • 0830088555
 • อีเมล์
 • Tum141@yahoo.com