สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บรืษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด
 • ณัฐนันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • รถยนต์/ศูนย์บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐนันท์ ปิติเจริญ
 • ณัฐนันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073-311300
 • เบอร์มือถือ
 • 093-7414848
 • อีเมล์
 • n.piticharoen@gmail.com