สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาแห้ว
 • ดวงดาว 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่วคั่วทรายน้องเก๋ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. ,อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ดวงดาว บุญพรหม
 • ดวงดาว 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-2159363
 • อีเมล์
 • duangdao.bunphrom@gmail.com