สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านชมน้อย
  • เพ็ญศรี 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ขนมจีนสมุนไพร และน้ำยาขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • อย.
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาง เพ็ญศรี แก้วสมบัติ
  • เพ็ญศรี 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • เบอร์มือถือ
  • 08-9758-9600, 08-2123-5189
  • อีเมล์
  • tuk_digital@hotmail.com