สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มิกกี้ทานาคา
 • ภัคสุรีย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สมุนไพรไม่ใช่อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัคสุรีย์ ก่าแก้ว
 • ภัคสุรีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-9892086
 • เบอร์มือถือ
 • 095-9892086
 • อีเมล์
 • watpipak@hotmail.com