สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575543000401
 • จำเริญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ใบชาโชคจำเริญ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10762
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ
 • จำเริญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-765114-5
 • เบอร์มือถือ
 • 081-8834875
 • อีเมล์
 • maesalongvilla@yahoo.co.th