สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มอ่าวลึกบาติก
 • อุบล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.,สมส.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อุบล สงวนทรัพย์
 • อุบล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0869566451,0935923994
 • อีเมล์
 • nanaun_vip@hotmail.com