สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มารีนา เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • นที 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วแบบโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.,ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นที แดงหนำ
 • นที 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0884165373
 • อีเมล์
 • natee_otop@hotmail.com