สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745537000907
 • สุเมธ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทยรสทิพย์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10772
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย, GMP, HACCP, HALAL
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธ สุเมธาอักษร
 • สุเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020233842
 • เบอร์มือถือ
 • 0817722857
 • อีเมล์
 • thairosthip@hotmail.com