สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5460100021139
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่-ขิดนาโปร่ง
 • อุ่นใจ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องแต่งกาย,ของตกแต่งบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. ตรานกยูงพระราชทาน. ตัวG
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อุ่นใจ จันทร์ทิพย์
 • อุ่นใจ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 080-625-7957
 • เบอร์มือถือ
 • 080-625-7957
 • อีเมล์
 • CS.organic1999@gmail.com