สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • แคบหมูทัตญา
 • พฤษ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แคบหมูไร้มัน หมูกระจก แคบติดมัน น้ำพริกหนุ่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พฤษ เริ่มทอง
 • พฤษ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0941062358 , 0803022369
 • เบอร์มือถือ
 • 0889706435
 • อีเมล์
 • peeratat2748@gmail.com