สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0765559000471
 • นรินดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ช่างกล้วยน้ำไท สแตนเลส จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 00000
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นรินดา เผ่าพันธ์
 • นรินดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020093512
 • เบอร์มือถือ
 • 0869759251
 • อีเมล์
 • narindaphaophan@gmail.com