สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านพรีเมี่ยม บาย ดาหลา
 • จินห์จุฑา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าพรีเมี่ยมทุกชนิด ของแจก ใส่โลโก้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ปัตตานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จินห์จุฑา ศุภศรี
 • จินห์จุฑา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 073332221
 • เบอร์มือถือ
 • 0813411885
 • อีเมล์
 • iamdalaa2@hotmail.com