สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0673557001495
 • สุมาลี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วิเศษ เนเชอรัล โปรดักส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10769
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตสมุนไพรผงสำหรับชงเป็นเครื่องดื่ม
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำมันสกัดเย็นและสมุนไพรแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เพชรบูรณ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุมาลี กันเย็น
 • สุมาลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 097-9243593
 • เบอร์มือถือ
 • 085-7701227
 • อีเมล์
 • sumalee.wnp@gmail.com