สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หจก.มิตรภาพส่งเสริมการเกษตร
 • มงคล 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ปุ๋ย เคมีเกษตร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย มงคล ตุงคะสมิต
 • มงคล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036511884
 • เบอร์มือถือ
 • 0897421470
 • อีเมล์
 • mongkolj@gmail.com