สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 67/2544
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่ลาไส้กรอกปลาสมุนไพร
 • จุฑาภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตอาหารแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จุฑาภา วัชรวงษ์ทวี
 • จุฑาภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-3287223
 • อีเมล์
 • Juthapha0873287223@gmail.com