สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0573555001707
 • พรภัสสรินท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี.เอส. ฟาร์ม โลจิสติกส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46201
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ
 • สินค้า/บริการ
 • นำเข้า-ส่งออกสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรภัสสรินท์ สกลภูวรักษ์
 • พรภัสสรินท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053664299
 • เบอร์มือถือ
 • 0897570639
 • อีเมล์
 • j-ood_shipping2012@hotmail.com