สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3170400001491
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู
 • สมบัติ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเนื้อแดดเดียว และปลาย่าง ๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมบัติ พรเจริญ
 • สมบัติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0817804270
 • อีเมล์
 • Sombut.Phornjaroen@gmail.com