สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนพังกาลอดฟาร์ม
 • สุเมธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์นกกระทา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุเมธ มามาตย์
 • สุเมธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0866825775
 • อีเมล์
 • krabi2000@gmail.com