สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510101137575
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านเพ็ญพักตร์ผ้ายกดอก
 • เพ็ญพักตร์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหม ผ้าฝ้ายยกดอก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., OTOP 5 ดาว., Lamphun Brand., GI., ตรานกยูงพระราชทาน.,สิ่งแวดล้อม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพ็ญพักตร์ อ้อนพิงค์
 • เพ็ญพักตร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 086-1870417
 • อีเมล์
 • khing.acc.dk01@gmail.com