สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0575555001717
 • เฉลิมเกียรติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ภาเบญ ฟู้ดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46319
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย., OTOP, GMP Codex, Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงราย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เฉลิมเกียรติ ธารทองไพบูลย์
 • เฉลิมเกียรติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053713062
 • เบอร์มือถือ
 • 081 9352465
 • อีเมล์
 • thantongpaiboon@gmail.com