สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3510100815081
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไส้อั่วสมุนไพรหลวงรันต์
 • รันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ไส้อั่วสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย., มผช., Lamphun Brand
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รันต์ ศิริหิรัญรัชตะ
 • รันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-006655
 • เบอร์มือถือ
 • 081-6718197
 • อีเมล์
 • Runing_PP@hotmail.com