สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105545001947
 • นิธิภา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชำนาญอาหาร จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10772
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตซอสและเครื่องปรุงอาหารประจำโต๊ะ
 • สินค้า/บริการ
 • ซอสและเครื่องปรุงรส
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ฉะเชิงเทรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นิธิภา วนานุวัธ
 • นิธิภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818594107
 • อีเมล์
 • chamnanfood@hotmail.com