สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0253555000151
 • ศศิธร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ็นเอที การบัญชีและภาษีอากร
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 69200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
 • สินค้า/บริการ
 • รับทำบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงิน วางแผนภาษีอากร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศศิธร คลังภักดี
 • ศศิธร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818507379
 • เบอร์มือถือ
 • 0818507379
 • อีเมล์
 • knasasi@gmail.com