สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ฟรุ้ต เทค จำกัด
 • เกรียงศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลไม้อบกรอบระบบสูญญากาศ ผลไม้สดออกานิคา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • PM AWARD รางวัลจากโอลิมปิค
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
 • เกรียงศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0875878045
 • เบอร์มือถือ
 • 0817797415
 • อีเมล์
 • jitniyomsin@yahoo.com