สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • บุคคลธรรมดา
  • ชื่อธุรกิจ
  • บริษัท ฟรุ้ต เทค จำกัด
  • เกรียงศักดิ์ 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • ผลไม้อบกรอบระบบสูญญากาศ ผลไม้สดออกานิคา
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • OTOP วิสาหกิจชุมชน
  • เบอร์โทรศัพท์
  • PM AWARD รางวัลจากโอลิมปิค
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออก
  • ปราจีนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นาย เกรียงศักดิ์ อุดมสิน
  • เกรียงศักดิ์ 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 0875878045
  • เบอร์มือถือ
  • 0817797415
  • อีเมล์
  • jitniyomsin@yahoo.com